Marktconsultatie Waterschap Scheldestromen

Marktconsultatie Waterschap Scheldestromen

Marktconsultatie Waterschap Scheldestromen

Leen Valk van Qfact heeft op 5 juli 2023 voor Waterschap Scheldestromen een marktconsultatie verzorgd over het toepassen van groslijsten voor het selecteren van aannemersbedrijven voor onderhandse opdrachten.

Er was een goede opkomst, er waren zo’n 35 vertegenwoordigers van aannemersbedrijven aanwezig om kennis te nemen van de nieuwe werkwijze van het waterschap en om input te leveren voor de concrete uitwerking.

Mooi om te zien hoe het waterschap actief het contact met de markt opzoekt om te werken aan een duurzame en professionele samenwerking waarbij ook ruimte is voor de regionale economie.

In september of oktober kunnen de bedrijven zich aanmelden.