Service Curve Line

Oplossingen voor de infra-markt

Unieke software voor de infra

Met een achtergrond in de infra weten wij precies wat er speelt. We ontwikkelen software voor het selecteren van aannemers en ingenieursbureaus met groslijsten, het meten van prestaties met CROW Better Performance, het meten van prestaties binnen raamovereenkomsten, het vastleggen van referenties en prestatie-informatie én de communicatie met de omgeving.

Unieke software CROW Better Performance, referenties, klanttevredenheids-onderzoeken en
EMVI-prestatiemeting

Transparante selectie van bedrijven met groslijsten en in raamovereenkomsten.

De meeste complete oplossing voor omgevingscommunicatie in de markt.

Overheden, aannemers en omgevingsmanagers

Omgevingsmanagement

Op verzoek van een omgevingsmanagementbureau, aannemers en overheden heeft Qfact recent een totaaloplossing ontwikkeld voor de omgevingscommunicatie op projecten. Doordat wij als enige in de markt een integrale oplossing hebben ontwikkeld voor omgevingscommunicatie nemen we hiermee een unieke positie in.

 

Interesse?

Overheden

Groslijsten en CROW Better Performance

Qfact is marktleider in het ontwikkelen van groslijstsystemen voor overheden. Met onze speciaal voor aanbestedende diensten ontwikkelde software, is het mogelijk om bedrijven op een eenvoudige, transparante en objectieve wijze te selecteren bij onderhandse aanbestedingen en ligt de motivatie voor de selectie vast. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting vanuit de Aanbestedingswet om de selectie voor onderhandse opdrachten te motiveren.

Groslijsten

Met de module groslijsten kunnen bedrijven zich aanmelden en kwalificeren. Daarnaast kunnen opdrachtgevers een interessetoets uitsturen en gemotiveerd bedrijven kiezen met een specifieke selectiesystematiek voor onderhandse opdrachten. Hierbij bestaan een veelheid aan inrichtingsmogelijkheden, variërend van gemotiveerde handmatige selectie, het voorkeur geven aan lokale, regionale of duurzame bedrijven tot het toepassen van selectiemechanismen zoals random roulatie of gewogen loting.

CROW Better Performance

Een aanzienlijk deel van de gemeenten, waterschappen en provincies is inmiddels aangesloten bij CROW Better Performance. Dit is dé standaard voor prestatiemeten in de infra, zowel bij werken als bij advies- en ingenieursdiensten. Samen met CROW en Bouwend Nederland werkt Qfact aan het doorontwikkelen en toepassen van deze methodiek.

Klanten
+ 0
Gebruikers
+ 0
Projecten
+ 0
Groslijsten
+ 0

Overheden

Raamovereenkomst ingenieursdiensten en CROW Better Performance

Overheden maken bij ingenieursdiensten vaak de afweging tussen een raamovereenkomst en een groslijst.

Advies groslijsten vs raamovereenkomsten

Samen met een opdrachtgever analyseert Qfact de ingenieursdiensten en wordt bepaald of deze aanbestedingsplichtig zijn. Hierdoor ligt de motivatie voor de wijze van selecteren en aanbesteden vast en voorkomen overheden onnodige discussies met bijvoorbeeld de accountant.

Advies aanbesteden ingenieursdiensten

Qfact is expert in het adviseren over het aanbesteden van ingenieursdiensten en het borgen van de prestaties van de bureaus gedurende de raamovereenkomst. Samen met de opdrachtgever komen we tot de optimale inrichting van de raamovereenkomst en de aanbestedingsleidraad.

CROW Better Performance

Steeds vaker wordt CROW Better Performance ook ingezet bij het beoordelen van advies- en ingenieursdiensten. Hiervoor is samen met overheden en ingenieursbureaus een praktische en compacte vragenlijst ontwikkeld.

Wij staan klaar om te helpen

Onze helpdesk is telefonisch én per e-mail bereikbaar. Onze klantadviseurs denken ook graag met je mee vanuit onze periodieke ondersteuning.

Aannemers

Vastleggen en analyseren van CROW Better Performance, prestatie-informatie en referenties

Met de module Prestatiedatabank beschik je over een actuele database met project-, referentie- en prestatie-informatie, waarmee je de kans op uitnodigingen, preselecties en het winnen van aanbestedingen kunt vergroten en tegelijkertijd je tenderkosten kunt verlagen.

Referenties opstellen en vinden

Stel je referenties eenvoudig en centraal op, hierdoor neemt de persoonsafhankelijkheid rondom referenties af en kun je snel schakelen wanneer er om een referentie wordt gevraagd.

Verifieerbare prestatie-informatie

Prestatie-informatie is cruciaal bij het winnen van tenders. Schrijven jullie regelmatig EMVI/BPKV plannen? Dan helpt het enorm als je tijdens lopende projecten gericht data gaat verzamelen zodat je je winkans vergroot.

CROW Better Performance

Analyseer jullie Better Performance data en laat je actief beoordelen op CROW Better Performance. Zo raken jullie medewerkers gewend aan deze manier van samenwerken en krijg je een steeds tevredener opdrachtgever, waardoor je de kans op onderhandse uitnodigingen vergroot en een betere relatie met de opdrachtgever ontwikkelt.

Overheden

EMVI-Prestatiemeting

EMVI-prestatiemeting is een zeer eenvoudige en effectieve manier om een EMVI/BPKV-uitvraag te doen. Bij inschrijving hoeft de inschrijver geen plan van aanpak in te dienen, het aanbieden van een prestatieniveau op een projectspecifieke prestatiemeting volstaat.

EMVI-prestatiemeting

EMVI-prestatiemeting wordt veel ingezet bij raamovereenkomst of minder complexe projecten in combinatie met RAW-bestekken. De laatste jaren is er ook goede ervaring opgedaan met EMVI-prestatiemeting in combinatie met een EMVI-plan.

CROW Better Performance

Doordat CROW Better Performance in de afgelopen jaren doorontwikkeld is tot een steeds meetbaarder en duidelijker systeem wordt de Better Performance meting inmiddels ook ingezet als een EMVI-prestatiemeting.