EMVI-prestatiemeting heet nu Qfact!

Software met
impact

Met onze software voor het meten, vastleggen en aantonen van prestaties in de bouw- en infrasector maken we het jou als opdrachtgever of bedrijf makkelijker om impactvolle projecten te realiseren.

Producten bekijken

EMVI-prestatiemeting wordt Qfact!

Met de naam Qfact willen wij het onderscheid tussen onze producten voor onze klanten duidelijker maken: Better Performance (voorheen Past Performance), Groslijstsystemen, Prestatiedatabank en natuurlijk de

EMVI-prestatiemeting. Uiteraard met de hoofdletter Q van Quality, oftewel met de kwaliteit die klanten van ons gewend zijn en om samen met hen en onze software meer impact te kunnen maken in de sector.

Onze producten

Prestatiedatabank

Hét cloudplatform voor het meten, opslaan en analyseren van prestaties.

Met Prestatiedatabank beschik je over een actuele database met project-, referentie- en prestatie-informatie, waarmee je de kans op uitnodigingen, preselecties en het winnen van aanbestedingen kunt vergroten en tegelijkertijd je tenderkosten kunt verlagen.

Wat kun je met Prestatiedatabank?

 • Online formulieren, zoals referenties, klanttevredenheidsonderzoeken, omgevingsenquêtes en prestatiemetingen versturen naar klanten
 • De kans op onderhandse uitnodigingen vergroten door het proactief toepassen van CROW Better Performance (voorheen Past Performance)
 • De kans op het winnen van tenders vergroten door het formuleren van ijzersterke prestatiebeweringen en -onderbouwingen
 • Bewijslast bij prestatie-informatie verstrekken (VPI)

Wat zijn de voordelen?

 • Unieke koppeling met landelijke CROW Better Performance database
 • Alle project- en prestatie-informatie op één centrale plek toegankelijk voor iedereen
 • Veilig en gebruiksvriendelijk
60+

Aannemers meten met Prestatiedatabank

800+

projecten gemeten

Demo aanvragen

Better Performance Pro

Dé online software voor groslijstsystematieken en prestatiemetingen.

Qfact is al jaren marktleider in het ontwikkelen van groslijstsystemen voor overheden. Met onze speciaal voor aanbestedende diensten ontwikkelde software, is het mogelijk om bedrijven op een eenvoudige, transparante en objectieve wijze te selecteren bij onderhandse aanbestedingen en ligt de motivatie voor de selectie vast. Daarmee wordt voldaan aan de verplichting vanuit de Aanbestedingswet 2016 om de selectie voor onderhandse opdrachten te motiveren.

Wat kun je met Better Performance Pro?

 • Diverse groslijsten aanmaken
 • Bedrijven uitnodigen zich aan te melden voor deze groslijsten
 • Bedrijven kwalificeren op basis van geschiktheidseisen, zoals referenties en certificaten
 • Bedrijven selecteren op basis van competenties en prestaties, waarbij u o.a. rekening kunt houden met lokale belangen
 • Prestaties meten en evalueren tijdens de uitvoering van opdrachten
 • Verantwoording afleggen naar interne en externe stakeholders
120+

Overheden passen Better Performance toe

4000+

Projecten beoordeeld

Demo aanvragen

Wat zijn de voordelen?

 • Koppeling met landelijke uniforme wijze van prestatiemeten (CROW Better Performance)
 • Hogere kwaliteit van uitgevoerde opdrachten
 • Transparantie over selectiebeleid richting bedrijven
 • Transparantie over besteding belastinggeld richting politiek en accountant
 • Alle onderhandse aanbestedingen, selecties en gunningen in één handig overzicht
 • Veilig, AVG-proof en gebruiksvriendelijk

EMVI-prestatiemeting

Dé online oplossing voor grip op het naleven van overeenkomsten.

Aanbesteders gebruiken EMVI-prestatiemeting wanneer ze een aannemer willen die dagelijkse ergernissen en fouten op het werk voorkomt. Met EMVI-prestatiemeting meet een opdrachtgever hoe betrouwbaar de opdrachtnemer de overeenkomst nakomt. Bij inschrijving geeft de opdrachtnemer, door middel van een door de opdrachtgever opgestelde prestatiemeting, aan hoe betrouwbaar hij aanbiedt te presteren. Hoe betrouwbaarder hij aanbiedt te presteren, hoe hoger het fictieve voordeel bij gunning. Na opdrachtverlening past de opdrachtgever de prestatiemeting toe lopende het werk. Wanneer er tijdens de uitvoering lager of hoger wordt gepresteerd dan aangeboden, dan wordt dat verrekend met een bonus of een malus.

Wat kun je met EMVI-prestatiemeting?

 • Prestatiemetingen op maat maken
 • Ook bij RAW-laagste prijs-bestekken beschikken over een doeltreffend BPKV-criterium
 • Ook uitstekend toepasbaar bij geïntegreerde contracten en dienstenovereenkomsten

Wat zijn de voordelen?

 • Hogere kwaliteit, minder ergernissen lopende het werk en meer grip op de beloftes van de opdrachtnemer
 • Objectieve beoordeling van prestaties
 • Simpel alternatief voor traditionele EMVI/BPKV-plannen
30+

Aanbesteders passen EMVI Prestatiemeting toe

200+

Metingen uitgevoerd

Demo aanvragen

Samenwerking met CROW

CROW Better Performance heeft tot doel om zowel het opdrachtgeverschap als het opdrachtnemerschap in de bouw- en infrasector verder te professionaliseren.

Van Past Performance naar Better Performance

 • Bijdragen aan een betere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
 • Verminderen van faalkosten
 • Voorkomen van miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over zowel het project, als de samenwerking
 • Versterken van een klantgerichte opstelling door opdrachtnemers
 • Inrichten van een proces van ranking van opdrachtnemers om een overzicht van goed presterende opdrachtnemers te krijgen
 • Gebruiken van de ranking bij het bepalen welke marktpartijen worden uitgenodigd voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen

"Met de samenwerking met Qfact heeft CROW een goede partner gevonden met kennis van Better Performance én die flexibel kan inspelen op de wensen van de gebruikers. Bovendien hebben zij met hun bestaande productlijn een groeipad voor de huidige Better Performance-gebruikers met meer mogelijkheden en functionaliteit. Dit geeft CROW meer focus voor het beheer en doorontwikkeling van de Better Performance-systematiek en het vergroten van het draagvlak in de gww/bouw sector.”

Roy Voorend van CROW

120+

120+ overheden

passen Better Performance toe

4000+

4000+ formulieren

gemeten door overheden

2500+

2500+ gebruikers

werken met Better Performance

Demo aanvragen

Over Qfact

Ons team met vaste medewerkers bestaat inmiddels uit 13 loyale en enthousiaste collega’s en daar zijn we trots op. Dagelijks bouwen wij met elkaar aan een cultuur waarin werkplezier, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Vanuit de overtuiging dat dat het beste is voor iedereen en dat bedrijfsresultaat en klanttevredenheid daarvan een logisch gevolg is.

picture-leen Leen Valk
picture-arthur Arthur Weesie

Qfact ontwikkelt softwareoplossingen binnen de bouw- en infrasector. Als bedrijf zijn we altijd bezig om de sector vooruit te helpen door het bedenken van nieuwe concepten. Het uitgangspunt is dat het altijd beter kan! Wij bedenken de nieuwe norm. Steeds weer. En daar zijn wij trots op. En iedereen die bij ons werkt en bijdraagt aan deze resultaten deelt in die trots. Wij zijn niet bang om onze nek uit te steken. Wij laten ons niet afremmen door de gebruikelijke politiek binnen onze branche. Wij laveren ons daar doorheen en vinden nieuwe wegen om onze visie te realiseren.

Wij hebben lef, kennis van de markt en gevoel bij de behoeftes van onze doelgroep. We zijn echter niet roekeloos. We houden rekening met gevoeligheden die bij onze doelgroep leven, werken samen met brancheorganisaties en luisteren goed naar onze klanten. Kortom, we doen niet zomaar iets, we zijn zorgvuldig en verantwoordelijk. We ontwikkelen producten van hoge kwaliteit, volgens de nieuwste technieken en inzichten. Als we het doen, doen we het goed! We bieden uitstekende service, met als doel een hoge klanttevredenheid.