Bouwteams en 2-fase contracten, zo pas je CROW Better Performance toe

Bouwteams en 2-fase contracten, zo pas je CROW Better Performance toe

Bouwteams en 2-fase contracten, zo pas je CROW Better Performance toe

Zijn vragenlijsten toepasbaar? Moet de bouwteamfase apart gemeten worden? Van gebruikers van Better Performance van CROW krijgen we regelmatig vragen over het toepassen van Better Performance bij Bouwteams of andere 2-fase contracten.

In dit artikel doen we een verkenning naar de manier waarop CROW Better Performance het beste ingezet kan worden bij bouwteams en andere 2-fase contracten.

Laten we beginnen met te stellen dat het monitoren van de samenwerking juist bij een bouwteam bijzonder waardevol is en dat een instrument als CROW Better Performance daarvoor zeer geschikt is. Samenwerking op basis van vertrouwen en proactiviteit is de basis voor het goed functioneren van een bouwteam en de CROW Better Performance methodiek is op basis van deze uitgangspunten ontwikkeld.

Het is dus niet de vraag óf maar vooral hóé CROW Better Performance het beste ingezet kan worden in een bouwteam. Wij zijn voorstander van een zo goed mogelijke en eenduidige aanpak in de sector. Dit artikel is een verkenning om tot zo’n aanpak te komen.

Is de inhoud van de huidige vragenlijsten één op één toepasbaar voor een bouwteam en welke aanpassingen er eventueel nodig?
Wanneer je het huidige Better Performance-formulier voor de bouwteamfase als uitgangspunt neemt, dan is deze heel geschikt is voor het beoordelen van de bouwteamfase, op twee aanpassingen na. De eerste aanpassing gaat over de CROW Better Performance-vraag over ‘contractwijzigingen’. In een bouwteamfase zijn er normaal gesproken nog geen contractwijzigingen, maar is het meer de vraag of het budget optimaal wordt ingezet en beheerst om de doelstellingen van de opdracht te kunnen realiseren. Deze vraag moet in de bouwteamfase op ‘niet van toepassing’ staan. De tweede aanpassing is het toevoegen van een vraag over de transparantie van de prijsvorming. Dit is in bouwteams een zeer belangrijk thema waarover bij veel opdrachtgevers veelal een zorg bestaat of dit ook daadwerkelijk op een verantwoorde wijze kan.

Bij gemeente Amsterdam bestond de behoefte aan een extra vraag over de transparantie van de prijsvorming bij het programma Bruggen en Kaden. Onderstaande vraag is samen met gemeente Amsterdam ontwikkeld en kan model staan om doorontwikkeld te worden tot een nieuwe vraag in de CROW Better Performance meting. Deze vraag kan toepasbaar zijn bij Bouwteams maar mogelijk ook bij Raamovereenkomsten waarin de opdrachtnemer de deelopdrachten voorbereidt en opstelt. Voor UAV-GC contracten en RAW-bestekken, beide contractvormen met een vaste prijsvorming bij aanbesteding, is deze vraag niet geschikt.

PRIJSVORMING

Vraag: Hoe gaat de opdrachtnemer om met de prijsvorming van de werkzaamheden?

Antwoord: De opdrachtnemer levert een volledig transparante, onderbouwde en marktconforme begroting. In de begroting zijn alleen de voor de opdracht noodzakelijke werkzaamheden op de meest kostenefficiënte wijze opgenomen.

De opdrachtnemer levert een grotendeels transparante, onderbouwde en marktconforme begroting. In de begroting zijn op kleine uitzonderingen na alleen de voor de opdracht noodzakelijke werkzaamheden op de meest kostenefficiënte wijze opgenomen.

De opdrachtnemer levert een beperkt transparante, onderbouwde en marktconforme begroting. In de begroting zijn regelmatig niet alleen de voor de opdracht noodzakelijke werkzaamheden op de meest kostenefficiënte wijze opgenomen.

De opdrachtnemer levert een niet transparante, onderbouwde en marktconforme begroting. In de begroting zijn vaak niet alleen de voor de opdracht noodzakelijke werkzaamheden op de meest kostenefficiënte wijze opgenomen.

Zou de bouwteam- en de uitvoeringsfase met een verschillend formulier beoordeeld moeten worden of juist met hetzelfde formulier?
Vanuit pragmatisch oogpunt kan de keuze gemaakt worden om 1 formulier te hanteren voor het hele contract, waarin aan het eind van de bouwteamfase een tussentijdse meting wordt uitgevoerd waarin wel de bovenstaande vraag over prijsvorming is opgenomen. Er is dan 1 eindmeting over het hele contract. Momenteel (mei 2023) is dit de enige optie, omdat het in de CROW Better Performance software van Qfact nog niet mogelijk is om twee verschillende formulieren in één project/contract te hanteren.

De bouwteamfase heeft meer het karakter van een dienst. De uitvoeringsfase heeft meer het karakter van een werk. Daarom zouden we er ook voor kunnen kiezen om de contractfasen met een afzonderlijk formulier te beoordelen. De ontwerp- en voorbereidingsfase met het voor bouwteams aangepaste dienstenformulier en de uitvoeringsfase met het werkenformulier.

De laatste optie heeft onze voorkeur. De vragenlijsten sluiten dan optimaal aan bij de praktijk en de prestaties in het bouwteam zijn nadrukkelijk onderscheiden van de prestaties in de uitvoering.

Heb jij nog meer of andere suggesties, of wil je in een werkgroep meedenken over hoe dit geregeld moet worden? Laat het ons weten.

CROW, Bouwend Nederland en Qfact pakken samen met eindgebruikers dit vraagstuk op om hier een voor de praktijk optimale werkwijze voor te ontwikkelen.

Je reactie kun je sturen naar t.a.v. Leen Valk naar info@qfact.nl