5 redenen waarom aannemers kiezen voor CROW Better Performance

5 redenen waarom aannemers kiezen voor CROW Better Performance

5 redenen waarom aannemers kiezen voor CROW Better Performance

CROW Better Performance is inmiddels dé standaard voor het beoordelen van prestaties in de infrasector. Het is een systematiek waarmee de samenwerking tussen overheden en bedrijven wordt bevorderd en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden wordt verbeterd.

Aannemers kiezen ervoor om zich te laten beoordelen met CROW Better Performance omdat ze:

  1. de kans op selectie bij onderhandse opdrachten (o.a. via groslijsten) proactief kunnen vergroten;
  2. toch al aan klanttevredenheidsonderzoek moeten doen volgens de ISO 9001 en met CROW Better Performance hebben ze dit direct goed geregeld;
  3. hiermee de samenwerking met hun klanten verbeteren door deze inzichtelijk en bespreekbaar te maken (door vaker te evalueren wordt er meer geleerd en gaat de score omhoog);
  4. toegang hebben tot de CROW Better Performance data, handig voor analyses en rapportages;
  5. de cijfers uit de beoordelingen heel goed kunnen gebruiken om de effectiviteit van maatregelen in EMVI-plannen te onderbouwen (de thema’s uit de beoordeling, zoals samenwerking, planning, risicomanagement, omgeving, kwaliteit en duurzaamheid, komen vaak terug als gunningscriterium).

Een groot deel van de aannemersbedrijven in de infra-sector is inmiddels aangesloten bij CROW Better Performance.

Ook interesse?
Stuur een email naar info@qfact.nl onder vermelding van ‘Aanvraag Demo CROW Better Performance’.